Контакти

За връзка с Асоциацията:
София 1618, р-н „Овча купел”, бул. „Овча купел”, ул. 672, N:3А
е-мейл: adsubg@gmail.com

Виолина Ананиева – Председател на УС, тел.: +359 898 723961

Татяна Врабчева-Русева – Изпълнителен директор, тел.:+359 878121910