Продукти и предлагани услуги

Асоциацията предлага: обучения и консултации за повишаване квалификацията на социални работници, социални асистенти и други, с цел повишаване качеството и ефективността на социалните услуги; предоставя обучения за физически и юридически лица, желаещи да предоставят социални услуги в общността; Информация за текущи програми;